Cyflwyna Gymdeithas Gorfforedig y Cerddorion: Golwg ar Gymru

Dydd sadwrn 25 Ebrill 2020, 9:30am - 5:30pm

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Heol y Gogledd, Caerdydd CF10 3ER

Ymunwch â ni ar gyfer ein hachlysur blynyddol poblogaidd sy’n gwahodd cerddorion o bob ran o’r Deyrnas Unedig i fwynhau sesiynau cerddorol diddorol, cwrdd ag hen ffrindiau a gwneud ffrindiau newydd ym myd cerddoriaeth.

Cynhelir y digwyddiad eleni am y tro cyntaf yng Nghymru, yn Ninas Caerdydd, lle clywn gerddorion blaenllaw yn trafod eu gwaith, gan gynnwys tri o Gymry enwog, y cyfansoddwr Paul Mealor, y delynores Alis Huws (y chweched Delynores Swyddogol i EUB Tywysog Cymru), a Mark Wilkinson o Universal Music.

Archebwch eich tocynnau nawr

ISM member? Get discounted tickets

Rhaglen*

09:30 – 10:00 Cofrestru yng nghyntedd Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, gan gynnwys te a choffi

10:00 Ffanffer

10:10 Cyflwyniad gan Dr Jeremy Huw Williams, Llywydd 2019-20

10:15 Sgwrs rhwng Mark Wilkinson (Universal Music) a’r cyfansoddwr Paul Mealor

gan gynnwys perfformiad gan Gôr CF1 o weithiau Paul Mealor, Ubi Caritas a Wherever You Are

11:30 Egwyl te a choffi/cofrestru ar gyfer y Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol

12:00 Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a Fforwm Agored (ar gyfer aelodau unigol yn unig)

13:00 Cinio

14:30 Perfformiad gan y delynores Alis Huws (Telynores Swyddogol EUB Tywysog Cymru)

14.45 Dosbarth meistr gan y bariton enwog a’n Llywydd, Dr Jeremy Huw Williams

16:00 Egwyl ar gyfer te a choffi

16:15 Diweddglo a Seremoni Medal y Llywydd

16:30 Perfformiad gan Bedwarawd Jas Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

16:45 Derbyniad diodydd

17:30 Diwedd


(*Gellir newid y rhaglen hon)

Siaradwyr a pherfformwyr

Mark Wilkinson

Mark Wilkinson yw Uwch Islywydd Global Classics & Jazz, Universal Music Group. Yn ystod ei gyfnod hir o dros 25 mlynedd gyda’r Grŵp y mae wedi cydweithio gydag amrywiaeth eang o artistiaid gan gynnwys Nicola Benedetti CBE, Miloš Karadagli, Syr Bryn Terfel, Anna Netrebko, Paul Mealor, Ludovico Einaudi ac Eric Whitacre.


Paul Mealor


Mae Paul Mealor yn gyfansoddwr Cymreig sy’n enwog am ei waith corawl, gyda chyfeiliant ac yn ddigyfeiliant. Cafodd sylw’r byd pan berfformiwyd ei fotét Ubi Caritas et Amor ym mhriodas EUB Tywysog William a Catherine Middleton yn 2011. Ymunodd â Decca Records yn fuan ar ôl hwn ac arhosodd ei ddisg gyntaf A Tender Light – casgliad o anthemau cysegredig a recordiwyd gan Tenebrae a’r Gerddorfa Ffilharmonig Frenhinol – yn Rhif 1 yn y Siartiau Arbenigol Clasurol am chwech wythnos. Y mae wedi derbyn nifer o wobrau ac anrhydeddau ar gyfer ei gerddoriaeth gan gynnwys Cymrodoriaethau er Anrhydedd gan Brifysgol Bangor (2013) a Phrifysgol Glyndŵr (2012), a Gwobr Glanville Jones gan Gymdeithas Cerddoriaeth Cymru am ei gyfraniad pwysig i gerddoriaeth yng Nghymru (2012). Fe’i apwyntiwyd yn Fwrdeisiwr Rhydd Dinas Aberdeen yn 2012 gan Arglwydd Profost Aberdeen, ac y mae’n Llywydd ac yn Noddwr i lawer o sefydliadau Cymreig ac Albanaidd.


Alis Huws


Alis Huws yw Telynores Swyddogol newydd EUB Tywysog Cymru ac y mae hi hefyd yn gweithio fel unawdydd a cherddor siambr. Mae hi wedi cael y fraint o chwarae ar gyfer y Teulu Brenhinol ar nifer o achlysuron, a pherfformio ar draws Ewrop ac yn y Dwyrain Pell. Mae hi hefyd yn perfformio yn rheolaidd mewn achlysuron blaenllaw ar gyfer Llywodraeth Cymru. Graddiodd Alis yn ddiweddar gyda Gradd Meistr o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Fel rhan o’i hastudiaethau, treuliodd gyfnod yn Amsterdam dan nawdd gynllun Erasmus, dan hyfforddiant y delynores enwog Erika Waardenburg. Yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, enillodd Wobr Midori Matsui ar gyfer cerddoriaeth, Gwobr Telyn y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig a Gwobr Cerddoriaeth Siambr McGrennery. Mae hi hefyd yn derbyn nawdd hael gan Sefydliad Sain EMI.


Côr CF1


Côr CF1 yw un o gorau mwyaf llwyddiannus Cymru. Mae llwyddiannau’r côr yn cynnwys nifer o wobrau mewn cystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol a chanu gydag artistiaid byd enwog. Ers ei sefydlu yn 2002 mae CF1 wedi datblygu o fod yn aelwyd i un o brif gorau cymysg Cymru. Ymhlith llwyddiannau’r côr mae ennill BBC Choir of the Year yn 2014, y wobr gyntaf yng Ngŵyl Gorawl Derry yn 2018 a’r wobr gyntaf yn y gystadleuaeth Côr Cymysg yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen. Yn ogystal, mae’r côr wedi ennill y categori corau cymysg Côr Cymru ddwywaith, a chystadleuaeth côr cymysg yn yr Eisteddfod Genedlaethol deirgwaith. Hefyd, yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst 2019 coronwyd CF1 yn gôr yr ŵyl.


Mae CF1 wedi rhyddhau dwy CD hyd yn hyn, ‘Côr Aelwyd CF1’ (2006) a ‘Con Spirito’ (2011).


Dr Jeremy Huw WilliamsYn faritôn o Gymru, fe astudiodd Dr Jeremy Huw Williams yng Ngholeg Sant Ioan, Caergrawnt, yn y Stiwdio Opera Genedlaethol, a chydag April Cantelo. Fe ddechreuodd ei yrfa gyda Chwmni Opera Cenedlaethol Cymru yn canu rhan Guglielmo (Così fan tutte), ac ers hynny mae wedi canu dros drigain o rannau operatig. Mae wedi perfformio mewn neuaddau yn Ne a Gogledd America, Awstralia, Tsieina, Hong Kong, ac yn y rhan fwyaf o wledydd Ewrop.


Mae wedi rhoi datganiadau yn Neuadd Wigmore ac yn Ystafell Purcell, ac mewn nifer o wyliau cerddorol nodedig. Mae wedi recordio'n aml ar gyfer BBC Radio 3 (mewn datganiadau unigol, a chyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Cerddorfa Symffoni Dinas Birmingham, Cerddorfa Symffoni y BBC, Cerddorfa Symffoni BBC yr Alban, Cerddorfa Ffilharmonig y BBC a Cherddorfa Gyngerdd y BBC), ac mae wedi cwblhau dros ddeg ar hugain o recordiadau masnachol, gan gynnwys deg disg unawdol o ganeuon. Ymddangosodd fel unawdydd gyda Chwmni Opera Cenedlaethol Cymru ar noson agoriadol Canolfan Mileniwm Cymru, a derbyniodd Wobr Syr Geraint Evans gan Gymdeithas Cerddoriaeth Cymru. Derbyniodd Gymrodoriaeth er Anrhydedd gan Brifysgol Glyndŵr yn 2009 am ei wasanaeth i gerddoriaeth, a Doethuriaeth mewn Cerddoriaeth er Anrhydedd gan Brifysgol Aberdeen yn 2011. Mae ar hyn o bryd yn troedio llwybr nifer o gerddorion blaenllaw’r gorffennol fel Llywydd Cymdeithas Gorfforedig y Cerddorion ar gyfer 2019-2020.